Barcelona

Com escollir proveïdor de Factura Electrònica?

Com escollir proveïdor de Factura Electrònica?

Després de l’aprovació de la Llei de Creació i Creixement empresarial, més coneguda com la Llei “Crea i Creix”, es converteix en obligatori l’ús de la Factura Electrònica per a les relacions comercials entre empreses i autònoms. Amb aquesta mesura, es pretén aconseguir una millor traçabilitat i control en les transaccions amb l’objectiu de combatre la morositat i reduir els temps dels terminis de pagament.

Com a empresa o autònom, poden presentar-se molts dubtes a l'hora d’afrontar aquest nou escenari. Al mercat actual existeixen moltes opcions de proveïdors per a la implementació de la Factura Electrònica, la qual cosa pot intimidar bastant en el moment de prendre la decisió.

En aquest post volem explicar alguns dels aspectes clau a l'hora d’escollir el proveïdor de solucions de Factura Electrònica més adequat segons les característiques i necessitats de cada negoci:

Compliment del marc regulador
La Llei Crea i Creix estableix uns requisits tècnics i d'informació específics que han de complir tant la e-factura com el sistema que s'utilitzi per a implantar-la. És molt important assegurar-se que el sistema que ofereix el proveïdor compleixi amb totes les especificacions obligatòries.

Experiència
Tal com hem esmentat anteriorment, amb el boom de la Factura Electrònica, existeixen múltiples opcions de subministradors en el mercat. Aquells proveïdors que compten amb una experiència contrastada aportaran un background a la implementació del sistema de la e-factura amb totes les garanties. Això es tradueix en seguretat, compliment de la normativa, capacitat d'adaptació i flexibilitat.

Interoperabilitat
És fonamental escollir un proveïdor que garanteixi la interoperabilitat amb altres operadors i plataformes tecnològiques, així com amb les diferents Administracions Públiques. Això permetrà intercanviar factures electròniques amb clients i proveïdors independentment del proveïdor de serveis amb el que es treballi.

Solució adaptable
Cada negoci té unes necessitats específiques, ja sigui perquè li resulta necessari intercanviar un gran volum de documents o, al contrari, que el volum sigui petit. És possible que requereixi un sistema per a automatitzar els processos de validació de factures o que necessiti una solució escalable que pugui créixer amb la mateixa empresa, entre d'altres. Per aquest motiu, és molt important valorar l'adaptabilitat de la solució a contractar perquè s'ajusti a les característiques del negoci en si.

Escenari emissor-receptor
Amb la implementació obligatòria de la Factura Electrònica, totes les companyies es veuran subjectes tant a l'emissió com a la recepció de e-factures. No obstant això, a l'escenari emissor, segons la nova Llei, s'ha de proporcionar una plataforma perquè els usuaris receptors puguin gestionar les seves factures durant un període mínim de 4 anys. Per a aquests casos són molt interessants els portals personalitzats. Així mateix, per a l'escenari receptor pot resultar molt útil disposar d'un sistema de filtre i validació de les factures rebudes.

Solvència
A més de l'experiència, un proveïdor que compti amb presència al mercat i amb casos d'èxit en diferents sectors, ens estarà transmetent seguretat i garantia. Les relacions comercials difereixen en alguns aspectes segons el sector i la grandària de l'empresa, per la qual cosa és important tenir en compte la solvència del proveïdor.


eDiversa Group, TOP 10 europeu en solucions de Factura Electrònica

Amb més de 18 anys d'experiència, eDiversa Group s'ha consolidat com un dels proveïdors globals de solucions per a l'intercanvi electrònic de documents i gestió documental referents a Espanya. Pel que fa a Europa, la revista tecnològica CIO Applications Europe ens ha inclòs recentment al seu TOP 10 de proveïdors en solucions de Factura Electrònica.

La nostra visió i capacitat d'adaptació ens permeten estar preparats per a fer front a les necessitats canviants del mercat i, per tant, a les dels nostres clients. En aquest context marcat per la nova legislació, apostem per la interoperabilitat i per oferir solucions a mida per a cada tipus d'empresa i sector. Entre el nostre ventall de serveis es troben solucions manuals, més adequades per a aquelles empreses amb un volum baix en l'emissió i recepció de factures, i solucions integrades, per a aquelles companyies que comptin amb un alt volum de factures a intercanviar.

eDiversa Group compta amb una infraestructura tecnològica que disposa de més de 40 interconnexions nacionals i internacionals amb altres operadors de serveis, Administracions Públiques, plataformes sectorials, etc. Les transaccions que es realitzen a través de les nostres plataformes compleixen amb tots els estàndards normatius i de seguretat. Gràcies a la confiança dipositada pels nostres clients al llarg dels anys, hem aconseguit una presència al mercat consolidada, amb casos d'èxit contrastats en diversos sectors, com el de la gran distribució i salut, entre altres.