Què és?

Amb l'entrada en vigor de la Llei Crea i Creix totes les empreses i autònoms hauran d'utilitzar la Factura Electrònica en les seves relacions comercials.

Què és la factura Electrònica? La factura electrònica és el document en format digital que intercanvien les empreses i que acredita l'entrega de béns o la prestació de serveis. El seu principal objectiu és millorar el rendiment dels processos administratius de les organitzacions. L’expedició de la factura electrònica i la conservació de la mateixa per part d’un tercer estan regulades en els articles 5 i 19, respectivament, del Reglament sobre les obligacions de facturació, aprovat pel Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre.

Com ha de ser?

Per ser vàlida i legal, la Factura Electrònica ha de complir els següents requisits:

Format

Una Factura Electrònica pot tenir diferents formats i estructures, tot i que els més comuns són els formats estàndard EDI, PDF, XML-FACTURAE i UBL.

Creació i enviament

Per poder emetre factures en format electrònic, les empreses han de disposar d'un mecanisme per a la seva creació i d'un sistema per a la seva transmissió als destinataris. També hi ha l'opció de comptar amb una empresa prestadora de serveis de facturació electrònica, com eDiversa Group, que t'ajudarà en tot aquest procés de transformació digital.

Firma

Les factures han d'estar firmades digitalment amb els mecanismes establerts per la normativa vigent.