Barcelona

La Factura Electrònica arriba amb noves obligacions per a les empreses

La Factura Electrònica arriba amb noves obligacions per a les empreses

La imminent entrada en vigor de la Llei Crea i Creix ha estat molt ben acollida en el teixit empresarial del territori nacional. Entre les seves novetats, les més aplaudides són la facilitat a l'hora de formar Societats de Responsabilitat Limitada i les noves mesures per a la lluita contra la morositat.

La principal via que planteja la Llei per a lluitar contra la morositat és implantar l'obligatorietat de la Factura Electrònica en les relacions comercials d'empreses i autònoms. La introducció d'aquesta mesura suposarà un esforç econòmic inicial, però també és una evolució en la digitalització empresarial que representarà una gran inversió de futur.

Què diu la Llei en relació amb la Factura Electrònica

Un dels principals propòsits de la nova normativa és la imposició de l'ús de la Factura Electrònica com a mesura per a digitalitzar les relacions empresarials, reduir costos de transacció i facilitar la transparència en el tràfic mercantil.
Es tracta, a més, d'una mesura clau per a poder aturar de manera eficaç la morositat en les operacions comercials. La primera condició per a aconseguir-ho és comptar amb informació fiable sobre els terminis de pagament efectius. Per a aconseguir el compliment d’aquests terminis, també s'han previst incentius per a aquelles empreses que els compleixin. Aquestes empreses també tindran prioritat en l'accés a subvencions públiques. Les empreses que no compleixin amb els terminis estipulats podran ser penalitzades en la contractació pública.
La Llei també remet a desenvolupar reglamentàriament els requisits tècnics i d'informació que ha d'incloure la Factura Electrònica i els sistemes que la processen per a poder controlar la data de pagament i determinar la mitjana de temps en el qual les empreses realitzen els seus pagaments. A més, els emissors de les factures hauran de facilitar l'accés als programes informàtics necessaris perquè els destinataris puguin gestionar les seves factures de manera gratuïta durant el termini general de prescripció de 4 anys.
Atès que són les empreses petites les que sofreixen en major mesura les males pràctiques en relació amb els terminis de pagament, han de ser aquestes a les quals es dirigeixin les iniciatives que incentivin els pagaments sense retards. Les grans empreses seran més controlades pel que fa a la gestió dels pagaments als seus proveïdors. Al mateix temps, s'estipula concedir a les empreses de menor grandària un major període de temps per a adaptar-se a la implementació obligatòria de la Factura Electrònica. Aquest període s'ha establert en 2 anys per a les petites empreses, mentre que, per a les grans empreses, aquelles que facturen més de 8 milions d'euros anuals, el marge de temps per a la implantació definitiva de solucions de Factura Electrònica és d'1 any, a partir de la publicació de la Llei en el BOE.

eDiversa Group i la Factura Electrònica

En els últims anys, en eDiversa Group hem anat consolidant la nostra presència en el mercat fins a posicionar-nos com un referent en europeu com a proveïdor integral de solucions per a l'intercanvi electrònic de documents i la gestió documental. Recentment, la revista de tecnologia empresarial CIOApplications Europe, que actua com a plataforma de debat i reflexió sobre solucions empresarials innovadores, ha publicat la seva edició especial anual, en la qual inclou un ránking de les 10 millors empreses proveïdores de solucions de facturació electrònica i eDiversa Group en forma part.

Les nostres solucions de Factura Electrònica abasten des de propostes manuals, molt econòmiques i fàcils usar, per a aquells casos en els quals s'emet un nombre moderat de factures, fins a portals personalitzats, tant per a emissors com per a receptors de factures, que incorporen desenvolupaments per a agilitar tot el flux de gestió de les factures.