La llei Crea i Creix i els beneficis per a les pimes

La llei Crea i Creix i els beneficis per a les pimes

Amb la publicació de l'esborrany del reglament tècnic de la Llei Crea i Creix ja es poden intuir els requisits necessaris per a la implantació de la facturació electrònica obligatòria entre empreses i autònoms del país.

La Llei pretén facilitar l'estandardització de la factura electrònica, millorant la seva usabilitat en les relacions B2B i amb terceres parts, com les Administracions Públiques o les entitats del sistema financer. També es pretén equilibrar les relacions entre les petites i les grans empreses en el mercat.

Un dels problemes que provoca el gradual creixement de les empreses, molt en particular el de les pimes, és la morositat comercial, coneguda com l'incompliment d'una obligació de pagament a temps. En massa ocasions se supera el termini de pagament màxim de 60 dies per a empreses privades, que estableix la Llei 15/2010, de 5 de juliol.

Amb el sistema jurídic actual s'ha pogut comprovar que les grans empreses compten amb una posició de fortalesa enfront de les petites empreses, ja que les pimes han de fer front a la incertesa generada per la morositat i assumir el cost financer extra que els comporta. Aquestes pràctiques influeixen negativament sobre la seva liquiditat i, per tant, sobre els seus projectes, capacitat d'inversió i creixement, a més de la falta de solvència que els implica.

Encara que la Llei 3/2004 tipifica el retard dels pagaments, s'interposen molt poques denúncies per la possibilitat de perdre el procés judicial per part de les pimes, ja que han d'assumir els costos judicials. Tot això comporta una asimetria de poder de negociació entre clients i proveïdors.
L'esborrany tècnic de la Llei de Creació i Creixement especifica els requisits que hauran de complir les factures electròniques, com per exemple la data d'emissió i la data de pagament o assegurar la inalterabilitat de la factura una vegada emesa. Per a incentivar una praxi positiva a l'hora de complir amb els temps de pagament estipulat s'han anunciat bonificacions per a les empreses que els compleixin a més de prioritat en l'accés a subvencions públiques.

La Llei Crea i Creix pretén lluitar contra la morositat comercial, impulsant una cultura responsable. Per a aconseguir-ho la normativa assegurarà el compliment de les diferents obligacions ja estipulades i així brindar un equilibri de forces entre grans i petites empreses.

Aquest afany per obtenir les mateixes oportunitats, independentment de la grandària de les empreses, es deu al fet que la gran part del teixit empresarial del país són pimes, i existeix la necessitat d'assegurar que no tinguin problemes de solvència a causa de la morositat per al bon desenvolupament econòmic de totes les empreses.