Què és?

El Workflow de validació de factures és una potent funcionalitat de comeDiFact desenvolupada a mida per a cada escenari.

Simplifica i agilitza tot el procés de validació de les factures rebudes en un entorn online. Eina multiempresa i multiusuari.

Com funciona?

Defineix els filtres que necessites i estableix els passos de validació de les teves factures.

En funció del contingut de les factures (import, proveïdor, data de venciment, servei/producte, etc.) podràs aplicar els diferents passos de validació a persones, grups o departaments dins de l'empresa. Un cop validades, les factures s'integren de forma automàtica al sistema de gestió per ser comptabilitzades.

Com es visualitza?

Al menú de Workflow de cada usuari es classifiquen les factures en funció dels diferents estats.

 • Totes

  Totes les factures incloses al Workflow

  Totes
 • Per Validar

  Factures pendents de validació

  Per Validar
 • Acceptades

  Les factures acceptades

  Acceptades
 • Refusades

  Les factures refusades

  Refusades

L'usuari administrador podrà visualitzar l'estat de totes les factures incloses al flux de validació.

comeDiFact

Vols conèixer totes les possibilitats del nostre workflow?