Baarcelona

Els Estats Units es fixen en Europa per a establir l'ús de la factura electrònica

Els Estats Units es fixen en Europa per a establir l'ús de la factura electrònica

En massa ocasions pensem que els Estats Units van per davant d'Europa, sobretot en qüestions econòmiques o tecnològiques. En aquest post et volem parlar d'un aspecte en el qual les posicions són exactament les contràries. I és que els Estats Units han posat en marxa un projecte pilot per a implantar l'ús de la factura electrònica en les seves relacions B2B. I per a fer-ho s'han inspirat en PEPPOL, l'estàndard desenvolupat a Europa.

La Business Payment Coalition, organització que promou l'ús de mitjans electrònics en les relacions financeres nord americanes, i la Reserva Federal, han anunciat la implantació d'un sistema d'intercanvi de factures electròniques estandarditzat en l'àmbit de les relacions professionals dels Estats Units. L'objectiu final d'aquest projecte és proveir les empreses del país d'una infraestructura d'intercanvi electrònic de documents per a facilitar el comerç, tant nacional com internacional.

El projecte està en la fase inicial, en la qual es determinaran quines són les eines necessàries per a establir la infraestructura de la xarxa d'intercanvi, l'e-Delivery network, i els punts d'entrada de les e-factures. La segona fase, que es preveu iniciar el 2022, consistirà en el desenvolupament d'un projecte pilot d'intercanvi de factures electròniques entre les empreses que decideixin sumar-se a la iniciativa.

Europa, la referència

La implantació de la factura electrònica al continent europeu és molt diferent que als Estats Units. Segons les directrius de la Unió Europea, des del 18 d'abril del 2019, totes les empreses que treballin amb el sector públic de qualsevol país europeu han d'usar la factura electrònica.

L'estàndard que s'utilitza per a l'intercanvi de factures a nivell europeu es coneix com PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online). Aquest estàndard és el que s'ha pres com a referència als EUA per a desenvolupar tot el projecte de facturació electrònica en l'àmbit de les relacions empresarials.

L'estàndard PEPPOL permet unificar els diferents sistemes de facturació i agilitzar tot el procés d'enviament de factures electròniques. La normativa de la Unió Europea no estableix cap format com el més indicat, però la majoria dels països utilitzen l’UBL (Universal Business Language), amb adaptacions per zones geogràfiques, però sempre d’acord amb les especificacions marcades per PEPPOL.

Si bé el projecte que s'està posant en marxa als Estats Units només planteja l'intercanvi de factures electròniques entre empreses (B2B), la xarxa d'intercanvi de documents electrònics PEPPOL també processa transaccions tant d'empresa a govern (B2G), d'empresa a empresa (B2B) i de govern a ciutadà (G2C).

Comptar amb un sistema unificat d'intercanvi de factures electròniques, i altres documents comercials, suposarà un impuls per al desenvolupament econòmic del país nord americà.