Facturar a l'Administració Pública

A Espanya totes les factures dirigides a l'Administració Pública han de ser en format electrònic.

 • Administració General de l'Estat

  Administració General de l'Estat
 • Administracions de les Comunitats Autònomes

  Administracions de les Comunitats Autònomes
 • Entitats que integren l'Administració Local

  Entitats que integren l'Administració Local
 • Entitats gestores i els serveis comuns de la Seguretat Social

  Entitats gestores i els serveis comuns de la Seguretat Social
 • Organismes autònoms

  Organismes autònoms
 • Universitats Públiques

  Universitats Públiques

Per a saber quins organismes i entitats tenen la consideració d'Administració Pública, pots consultar l'article 3.2 del reial Decret Legislatiu 3/2011 del 14 de novembre.

Quins requisits han de complir les factures?

Les factures electròniques que s'emeten a les Administracions Públiques han de complir tres requisits específics:

 • Format: les Administracions Públiques exigeixen el format facturae en les versions 3.2, 3.2.1 i 3.2.2.
 • Firma digital: les factures han d'estar firmades digitalment.
 • Codis: s'han d'especificar els Codis DIR 3 del destinatari. Aquests són els òrgans als qui va dirigida la Factura Electrònica. Aquests codis estan formats, com a mínim, per tres camps: l'oficina comptable, l'òrgan gestor i la unitat tramitadora.

On s'envien les factures?

Als Punts Generals d'Entrada de Factures de les diferents Administracions Públiques.

A l'Administració General de l'Estat el PGEF és FACe. Aquí s'hi recullen totes les factures presentades a les múltiples Administracions Públiques adscrites. Algunes comunitats autònomes com Catalunya, Galícia, Canàries, València, Castella-La Manxa o Euskadi disposen dels seus propis PGEF.

T'ajudem!

T'ha semblat molt complex?

No et preocupis, comeDiFactestà connectada amb totes les Administracions. Així de fàcil!