Què és?

Els contractistes i els subcontractistes s'han de regir per la Llei de contractes 9/2017.

La Llei de contractes estableix la obligatorietat de facturar de forma electrònica les contractacions de serveis a subcontractistes per part d'un contractista principal, en el marc d'una licitació pública i sempre que l'import de la factura sigui superior als 5.000 euros.

Com funciona?

Els subcontractistes han d'emetre les seves factures en el format Facturae i enviar-les al Registre Electrònic Únic (REU). Per la seva part, el contractista haurà de facturar a l'Administració Pública a través de qualsevol PGEF, tal com ho ha estat fent durant els últims anys.

Com et podem ajudar?

comeDiFact connectada al REU

  • Per a subcontractistes: La plataforma gestiona els processos de generació i enviament de les factures. La versió integrada de comeDiFact enllça amb l'ERP, transforma les factures al format requerit per l'Administració Pública (Facturae) i les entrega al Registre Electrònic Únic (REU).
  • Per a contractistes: comeDiFact es connecta automàticament al REU per recollir les factures enviades al contractista. A més, es pot enllaçar amb l'ERP per automatitzar tot el procés. Per altra banda, el contractista seguirà enviant les seves factures als diferents Punts Generals d'Entrada de Factura Electrònica de l'Administració Pública a través de comeDiFact.